<span>Carsten Haugaard Nielsen</span>

Carsten Haugaard Nielsen

  • Kbf Sognepræst, Christians Sogn, Aarhus
  • Cand.theol., Aarhus Universitet; Præliminær organisteksamen, Aarhus Seminarium

Carsten Haugaard Nielsen voksede op i Holstebro i en familie med tilknytning til spejderbevægelsen. I 1988 blev han teolog fra Aarhus Universitet og få måneder efter sognepræst i Møborg-Nees ved Lemvig. I løbet af studietiden tog han også en organistuddannelse.

I årene i Møborg-Nees kom Carsten i bestyrelsen for det daværende Det Danske Missionsselskab – nu Danmission. Interessen for mission førte i 1998 til, at han blev generalsekretær i Sudanmissionen – nu Mission Afrika. Efter nogle år kom han tilbage til præstegerningen, først i Christiansfeld (Tyrstrup-Hjerndrup), inden han i 2011 blev kirkebogsførende sognepræst i Christianskirken i Aarhus.

Carsten er forfatter til bøger inden for emnerne sjælesorg, kirkeforståelse og ledelse. Han har desuden været med til at udgive flere vejledninger til forskellige former for prædikener. Han er tilknyttet pastoralseminariet i Aarhus som underviser og var i nogle år med i kommentatorpanelet på kristendom.dk.

I 2014 blev han opfordret til at stille op til bispevalget i Viborg, et valg som han tabte til Henrik Stubkjær.

Carsten har siden 1983 været gift med Jette, der er kirke- og kulturmedarbejder. De har fire børn og seks børnebørn.