Jytte Dueholm Ibsen

  • Sognepræst, Voer Herreds Pastorat
  • Cand.theol., Aarhus Universitet