Lotte Blicher Mørk

  • Hospitalspræst, Rigshospitalet
  • Medlem af biskoppens udvalg for præsternes efteruddannelse
  • Bestyrelsesmedlem Foreningen for Palliativ indsats i Danmark
  • Medlem af Sundhedsfagligt Råd, Region Hovedstaden
  • Cand.theol., Københavns Universitet