<span>Marianne Lyst</span>

Marianne Lyst

  • Sognepræst, Fjordpastoratet, Odder
  • Medlem, Storkredsudvalget i Odder
  • Cand.theol., Københavns Universitet

I studietiden ansat som konfirmandunderviser i Havdrup, desuden bl.a. frivillig medarbejder i ”Mariatjenesten” Vesterbro Kbh. og ansat som fungerende kordegn sammesteds.

Fortsat engagement i Kirkens Korshær blandt i Storkredsudvalg og i 2002 sammen med kollega, Hanna Nissen initiativtager til oprettelse af genbrugsbutik i Odder.

Diverse tillidserhverv, bl.a i bestyrelsen for institutionen det sociale døgncenter Sølyst i Horsens.

Har gennem årende arrangeret studieture og sognerejser, bl.a. til Israel, Egypten, Mexico og Dansk Vestindien.

Har i mange år samarbejdet med lokale kunstnere omkring ”kunst og musikprojekter” for konfirmander og minikonfirmander.

Sammen med to kolleger i ti år planlægger af provstiets Kirkehøjskole.

Praktikvejleder for teologer fra Pastoralseminariet i Århus.

Initiativtager til nye gudstjenesteformer

Fritidsinteresser bl.a. rejser, vandreture, litteratur og samvær med familie og venner.

Gift, tre voksne døtre og et barnebarn