<span>Naser Khader</span>

Naser Khader

  • Forfatter og samfundsdebattør
  • Folketingsmedlem, Det Konservative Folkeparti
  • Medlem af Folketingets Kirkeudvalg
  • Adjunkt Fellow, Hudson Institute, Washington
  • Fhv. medlem af Etisk Råd
  • Stifter af foreningen Demokratiske Muslimer
  • Cand.polit. (Københavns Universitet); master i teologi (Københavns Universitet)